referenties
referenties

HAPPY CUSTOMERS

v-terberg-leasing

Een soepele go-live

Gerard Donker, projectmanager Terberg Leasing

‘Terberg Leasing startte in 2014 een programma voor de implementatie van een nieuw te ontwikkelen Leasesysteem. De realisatie van dit ambitieuze plan ging in samenwerking met diverse softwarebedrijven, waarna we het nieuwe systeem begin 2018 in gebruik namen. Als onderdeel van het productie-gereedmaken werd ook de focus gelegd op de performance van het systeem. De basis voor het Leasesysteem vormt Microsoft AX 2012; bekend is dat AX zonder goede aanpak performance-problemen kan geven.

Ter ondersteuning van het optimaliseren van de performance is contact opgenomen met Alexander Weurding van PerfXit. Zijn bedrijf was al eerder betrokken bij Terberg. De kennis die Alexander ingebracht is zeer waardevol geweest om de eerste fase van de go-live goed door te komen. Op momenten van grote belasting voor het systeem – zoals met zware financiële jobs – stond hij echt 24×7 klaar en droeg hij actief bij aan de uitvoering van de go-live. Dankzij zijn maatregelen is de performance verbeterd en is het voor de beheerders duidelijker wat zij kunnen doen om de performance ook in de toekomst goed te houden. De samenwerking met Alexander is als zeer prettig ervaren. Hij is altijd bereikbaar en biedt zijn klanten wanneer nodig de juiste support. PerfXit blijft beschikbaar om mee te sparren, zodat de performance ook de komende jaren goed blijft.’